Över 30 medlemmar

Idag är vi över 30 medlemmar i nätverket vilket vi tycker är otroligt roligt. Efter att vi öppnade upp möjligheten att flera bolag inom samma bransch och verksamheter kan bli medlemmar har vi fått flera nya ansökningar om medlemskap. Vi hoppas på att fortsätta växa nu när nätverket är öppet för alla. Den enda regeln är att man ska vara verksam i Nässjö.