Ny ordförande i Kontakt Nässjö

Vi lämnar över klubban till vår nya ny ordförande Leif Ternstedt. Vi tror att nätverket mår bra av att med jämna mellanrum byta ut medlemmarna i styrelsen. Till de olika förtroendeposterna behövs inte några experter inom området, däremot måste de som väljs ha ett engagemang och en hög närvaro på nätverksträffarna.