Att vara medlem i Kontakt Nässjö

Kontaktnätets mål är att göra fler affärer med varandras kontaktnät. Mellan månadsmötet har vi andra aktiviteter, detta för att lära känna varandra och att öka affärsnyttan.

Nätverket har möte första tisdagen i månaden, med uppehåll juli-augusti. 

Plats: Träcentrum

Tid: 12.50 – 14:30

Ansökningsförfarande för att bli medlem i Kontakt Nässjö

Ansökningsförfarande för att bli medlem är enkelt.

Du frågor någon i styrelsen om möjligheten att bli medlem. Styrelsen inbjuder sökanden till nästa medlemsmöte, om den sökande inte redan varit där. Efter medlemsmötet beviljas medlemskap, om sökanden vill vara med på de premisser som nätverkets syfte anger och uppfyller kravet om att aktivt verka i Nässjö kommun.

Kostnad för medlemskap

Kostnaden för medlemskap är 1000 kr per år för medlemmar i Nässjö Näringsliv AB och 1200 kr för övriga. Medlemsavgiften inkluderar även kostnaden för lunch vid mötena.