Uppstartsmöte

Höstens första möte kommer ske den 4/9.

Vi samlas 11.50 på Träcentrum, gäster är varmt välkomna

Ni som ej kan medverka meddelar Lars Höglund er frånvaro, L_hoglund@hotmail.com